Advokátní kancelář

Kancelář: Hostivice, Potoční 103

  •  advokatni.kancelar@fantova.cz
  •  +420 604 875 011
  •  IČ: 71445811
  •  reg. č. České advokátní komory 13264
  •  sídlo: Hostivice, Zimní 1580

Našim klientům poskytujeme širokou škálu právních služeb:

- převzetí a příprava zastoupení v soudním řízení

- příprava žalob a jiných návrhů, konzultace

- účast na jednání klienta s protistranou

- úkony ve správním řízení vůči orgánům státní správy

- příprava právních analýz

- sepsání smluv či jiných listin

- rozbor případu

- ověření pravosti podpisu

- advokátní úschova