Advokátní kancelář

Kancelář: Hostivice, Potoční 103

 •  advokatni.kancelar@fantova.cz
 •  +420 604 875 011
 •  IČ: 71445811
 •  reg. č. České advokátní komory 13264
 •  sídlo: Hostivice, Zimní 1580

ADVOKÁTNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář poskytuje právní služby především v oblasti občanského práva a práva obchodních korporací. Našim klientům však poskytujeme i služby v oblasti cizineckého práva, oblasti práv autorských nebo zastoupení ve správních řízeních. Nejčastější požadavky klientů jsou:

 •  příprava smluv, plných mocí, žalob a ostatních podání 
 •  zastoupení v soudním, správním či rozhodčím řízení
 •  advokátní úschova
 •  ověření pravosti podpisu
 •  právní konzultace
 •  založení a správa obchodní korporace
 •  ostatní poradenství