Advokátní kancelář Fantová

Mgr. Zuzana Fantová, LL.M.
advokátka

 

 

Mgr. Zuzana Fantová, LL.M.

Zuzana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promovala v roce 2006. V rámci studia absolvovala roční studium na Université Nancy 2 v Nancy ve Francii, kde se věnovala studiu evropského práva a evropských institucí. Již během studia sbírala zkušenosti jako asistent vedoucího právního oddělení v České centrále cestovního ruchu – Czech Tourism a poté ve společnosti Tacoma Management & Administration s.r.o., kde měla na starosti zakládání, správu a prodej obchodních společností.

Korporátnímu právu se věnovala i v advokátní kanceláři Brzobohatý Brož & Honsa, kam nastoupila na podzim roku 2006. Podílela se na několika korporátních transakcích významných českých i zahraničních společností a také na vzniku prvního českého nemovitostního fondu kvalifikovaných investorů.

V roce 2007 získala stipendium na roční postgraduální studijní program LL.M. na University of San Francisco ve Spojených státech, kde absolvovala program Intellectual property and Technology law, zaměřený na právo duševního vlastnictví a telekomunikace. Po studiu na USF Zuzana Fantová absolvovala stáž u federálního odvolacího soudu v San Franciscu (U. S. Court of Appeal for the Ninth Circuit), kde pracovala jako asistentka soudkyně Marshy S. Berzon.

Po návratu do České republiky nastoupila do nově zakládané pobočky britské advokátní kanceláře Bird & Bird s.r.o., kde se podílela na vytvoření týmu specializovaného na právo duševního vlastnictví a věnovala se poradenství v oblasti autorského práva a ochranných známek. Během své právní praxe radila klientům rovněž v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů, a podílela se na přípravě celé řady obchodních smluv pro mezinárodní klienty.

Své bohaté zkušenosti z mnoha právních oblastí se Zuzana Fantová rozhodla uplatnit ve své samostatné právní praxi. Věnuje se poradenství v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva a zastupuje klienty v soudních, správních i rozhodčích řízeních. Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

Advokátní kancelář Fantová